Móc áo

Móc áo THƯỜNG loại 6 móc - inox 304 kimnguyen 100% (dài 45cm)

126000đ - 158000đ
Móc áo thường, đánh bóng thủ công lên inox 304, bóng đẹp, chiều dài loại 6 móc là 45cm

Móc áo THƯỜNG loại 5 móc - inox 304 kimnguyen 100% (dài 37cm)

109000đ - 136000đ
Móc áo thường, đánh bóng thủ công lên inox 304, bóng đẹp, chiều dài loại 5 móc là 37cm

Móc áo THƯỜNG loại 7 móc - inox 304 kimnguyen 100% ( dài 53cm)

144000đ - 180000đ
Móc áo thường, đánh bóng thủ công lên inox 304, bóng đẹp, chiều dài loại 7 móc là 53cm

Móc áo CAO CẤP loại 7 móc - inox 304 kimnguyen 100% ( dài 56cm)

192000đ - 240000đ
Móc áo cao cấp, đánh bóng thủ công lên inox 304, bóng đẹp mãi dù 5-10 năm, chiều dài loại 7 móc là 56cm

Móc áo CAO CẤP loại 6 móc - inox 304 kimnguyen 100% (dài 48cm)

168000đ - 210000đ
Móc áo cao cấp, tinh sảo, đánh bóng thủ công lên inox 304, bóng đẹp mãi dù 5-10 năm, chiều dài loại 6 móc là 48cm

Móc áo CAO CẤP loại 5 móc - inox 304 kimnguyen 100% (dài 40cm)

144000đ - 180000đ
Móc áo cao cấp, tinh sảo, đánh bóng thủ công lên inox 304, bóng đẹp mãi dù 5-10 năm, chiều dài loại 5 móc là 40cm