Chậu rửa chén inox

Chậu rửa chén INOX 304 - MÃ 8445A ( 1 hộc có bàn chờ)

2160000đ - 2700000đ
Hàng chất lượng cao, được đổi trả trong 30 ngày nếu không hài lòng về chất lượng

Chậu rửa chén INOX 304 - MÃ 9050A ( 2 hộc đều)

2880000đ - 3600000đ
Hàng chất lượng cao, được đổi trả trong 30 ngày nếu không hài lòng về chất lượng

Chậu rửa chén INOX 304 - MÃ 8648A (2 hộc đều)

2800000đ - 3500000đ
Hàng chất lượng cao, được đổi trả trong 30 ngày nếu không hài lòng về chất lượng

Chậu rửa chén INOX 304 - MÃ 8350A ( 2 hộc đều)

2720000đ - 3400000đ
Hàng chất lượng cao, được đổi trả trong 30 ngày nếu không hài lòng về chất lượng

Chậu rửa chén INOX 304 - MÃ 8245A ( 2 hộc đều)

2640000đ - 3300000đ
Hàng chất lượng cao, được đổi trả trong 30 ngày nếu không hài lòng về chất lượng

Chậu rửa chén INOX 304 - MÃ 7843A ( 2 hộc đều)

2560000đ - 3200000đ
Hàng chất lượng cao, được đổi trả trong 30 ngày nếu không hài lòng về chất lượng

Chậu rửa chén INOX 304 - MÃ 12050B ( 2 hộc có bàn chờ)

3760000đ - 4700000đ
Hàng chất lượng cao, được đổi trả trong 30 ngày nếu không hài lòng về chất lượng

Chậu rửa chén INOX 304 - MÃ 12050A (có cài dao và hỗ rác)

4320000đ - 5400000đ
Hàng chất lượng cao, được đổi trả trong 30 ngày nếu không hài lòng về chất lượng

Chậu rửa chén INOX 304 - MÃ 11048A (có cài dao và hố rác)

3920000đ - 4900000đ
Hàng chất lượng cao, được đổi trả trong 30 ngày nếu không hài lòng về chất lượng

Chậu rửa chén INOX 304 - MÃ 10048A ( 2 hộc đều, có bàn chờ)

3280000đ - 4100000đ
Hàng chất lượng cao, được đổi trả trong 30 ngày nếu không hài lòng về chất lượng

Chậu rửa chén INOX 304 - MÃ 9050B ( 2 hộc đều có cài dao)

3120000đ - 3900000đ
Hàng chất lượng cao, được đổi trả trong 30 ngày nếu không hài lòng về chất lượng